Novinky
17.11.2022
PLOTY KOVOVÉ, PROFILOVÉ a TAHOKOV
Poctivé ČESKÉ ploty promyšlené do posledního detailu. Tradiční kované ploty i moderní hliníkové a tahokov varianty. Reprezentativní a vkusný plot ... číst celé
05.01.2021
Betonové ploty
Betonové ploty jsou dostupnou ochranou každého domu nebo průmyslového objektu a vytvoří maximální bezpečí, soukromí i eleganci. Pokud vám jde hla... číst celé
.

Montážní návod

Sloupky:

 1. Všechny sloupky a vzpěry zabetonujte po umístění v příslušné poloze.
 2. U sloupky Bekaclip® nasměrujte montážní lištou vně oplocení.
 3. Sloupky by měly být od sebe 2,2 až 3,0 m
 4. Vzpěrné sloupky musíte namontovat ke sloupkům na začátku a na konci plotu, k rohovým sloupkům a napínacím sloupkům.

Upevnění svařovaného pletiva:

 1. Roli sítě upevněnou ke sloupku rozviňte a dotáhněte k dalšímu napínacímu sloupku. Pokud je síť moc krátká a nestačí pro dotažení k dalšímu sloupku, musíte spojit dvě role sítě. Spojování role sítě: Koncovým okem jedné role překryjte první oko další role. Oka spojte příchytkami nebo vázacím drátem. Pro zamezení pohybu spojených ok upevňujte spony v opačných směrech.
 2. K připevnění sítě ke sloupkům použijte spony. V případě rohových a napínacích sloupků (umísťovaných na začátku, na konci plotu a při každé změně směru oplocení) použijte spony na každý vodorovný drát sítě.
 3. Ke konci sítě připevněte napínací hřeben. Jeden konec lanového napínáku upevněte ke hřebenu a druhý k autu nebo ke stromu. Pokud se stane, že příliš málo prostoru vedle sloupku znemožní napnutí sítě, upevněte lanový napínák k dalšímu napínacímu sloupku.
 4. Síť napínejte, až bude její povrch hladký a rovný. Maximální síla tahu je 10 až 20 kg vzavislosti na tl. srátu a typu pletiva.
 5. Po napnutí upevněte síť ke sloupkům pomocí spon a poté sundejte lanový napínák. Síť ustřihněte na úrovni oka nacházejícího se hned za montážní lištou.
 6. Je-li to nutné, upravte napnutí pomocí korekčních kleští. Úprava napnutí sítě: Stažení oka způsobí zvětšení napnutí sítě. Pomocí korekčních kleští lze upravit napnutí sítě také na terénních nerovnostech.

Montáž svařovaného pletiva na terenních nerovnostech:

 1. Tenší drát u svařovaných pletiv umožňuje jejich montáž také na pozemcích s terénními vlnami. Po napnutí zvedněte nebo snižte síť a upevněte ke sloupkům. Pokud je to nutné, upravte napnutí sítě pomocí korekčních kleští. U silnějších drátu svařovaného pletiva je teto flexibilita menší. V případě omezené délky sítě a značných terénních nerovností doporučujeme ustřižení sítě podél napínacích sloupků. Délka a způsob ustřižení sítě závisí na stupni svažitosti pozemku.
 2. Čím silnější drát a menší oka tim je flexibilita menší. Doporučujeme ustřihnutí sítě podél napínacího sloupku. Způsob ustřižení sítě závisí na stupni svažitosti pozemku.
 3. Na rohovém sloupku se montážní lišta nachází na vnější straně sloupku. Vzpěrné sloupky podepírají rohový sloupek na dvou stranách. V tomto případě se síť natahuje ve dvou opačných směrech.

Napínaní krátkých úseků pletiva: Použijte k tomu napínací hřeben. Hřeben umístěte v okách sítě nacházejících se hned za napínacím sloupkem. Hřeben se v tomto případě stává pákou. Po napnutí připevněte síť sponami. Napínejte postupně zezdola až nahoru.

Montáž na kulatých sloupcích:

 1. Upevněte napínací tyč k prvnímu sloupku a okrajovému drátu sítě pomocí vázacího drátu. Vázací drát zapleťte dvakrát, každé dvě oka sítě.
 2. Připevněte napínací objímky k napínacímu sloupku každých 40-50 cm. Připevněte napínací tyč ke třetímu oku sítě počítaje od jejího okraje dvojím zapletením vázacího drátu. Konec drátu připevněte k napínací objímce (nebo napínáku). Poté postupně napínejte síť dotahováním šroubů jednotlivých objímek (nebo napínáků) až bude síť správně napnutá a napínací drát se bude nacházet co nejblíže napínacího sloupku. Zahákněte horní drát o šroub příchytky a zaražte příchytku do otvoru ve sloupku.
 3. Připevněte síť k středovým sloupkům s použitím dvojitého zapletení vázacího drátu každých 50 cm.
 4. Je-li to nutné, upravte napnutí sítě pomocí korekčních kleští.
 5. Vzhledem k tuhosti sítě není doporučována montáž Fortinetu na kulatých sloupcích.
 6. Napněte síť pomocí napínacích objímek upevněných k napínací tyči jak bylo uvedeno výše. U dalšího rohového sloupku nebo napínacího sloupku zopakujte stejný postup.

Oprava poškozeného pletiva: Vystřihněte poškozenou část sítě a nahraďte novým úsekem. Pro úpravu napnutí drátů použijte korekční kleště.

Podrobnější informace o montáží, při zakoupení svařovaného pletiva a příslušenství.