Novinky
17.11.2022
PLOTY KOVOVÉ, PROFILOVÉ a TAHOKOV
Poctivé ČESKÉ ploty promyšlené do posledního detailu. Tradiční kované ploty i moderní hliníkové a tahokov varianty. Reprezentativní a vkusný plot ... číst celé
05.01.2021
Betonové ploty
Betonové ploty jsou dostupnou ochranou každého domu nebo průmyslového objektu a vytvoří maximální bezpečí, soukromí i eleganci. Pokud vám jde hla... číst celé
.
  1. Úvod
  2. NÁVODY
  3. Návod PLOTOVKY-DŘEVOPLAST

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PRODUKTU
Plotovky jsou vyrobeny z kompozitního materiálu Wood-Plastic Composite (zkráceně WPC), který se skládá z dřevní moučky a HDPE. Jsou určeny ke stavbě plotů, výplní plotových polí, zástěn, případně obkladů stěn přístřešků nebo garáží.
WPC není konstrukčním materiálem, proto jej nelze použít pro nosnou konstrukci. Plotovky  z daného důvodu nelze použít jako nosné a bezpečnostní výplně zábradlí balkónů, schodišť a ochozů, tj. tam kde může dojít k pádu osob do nebezpečné hloubky.
Instalujete-li na plot další příslušenství (osvětlení, zvonek, schránka apod.), nedoporučujeme, aby bylo kotveno pouze k plotovkám.
Plotovky skladujte před instalací na suchém, rovném a větraném místě tak, aby byla chráněna před slunečním zářením a nedošlo k nerovnoměrnému vyzrávání barvy.
Povrch plotovek, neošetřujte mořidly, barvami, laky, vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky, které nejsou doporučeny výrobcem. Při čištění se vyhněte použití rozpouštědel a ředidel.
Plotovky jsou určeny pro venkovní použití. Působení slunečního záření a deště usnadňuje jejich údržbu, případné užití v interiéru konzultujte s dodavatelem.
Jedná se o přírodní produkt, u kterého může docházet k drobným barevným odchylkám a stínům, které navozují přírodní vzhled dřeva, ale nijak nesnižují kvalitu výrobku a jeho životnost.

Doporučujeme před instalací zkontrolovat barevnost plotovek a případně plotovky promíchat a tím zdůraznit přirozený charakter plotu.

DOPORUČUJEME OBJEDNAT PLOTOVKY NA CELÝ PLOT NAJEDNOU.

U částečně zastřešených plotů, může díky nerovnoměrnému působení deště docházet ke vzniku prachových vodních skvrn, které však nemají vliv na funkčnost a životnost plotovky.
Vlivem teploty dochází u plotovek k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto doporučené dilatační mezery a montážní postupy.
Při práci s plotovkami můžete využívat stejné nářadí jako při práci s tvrdým dřevem (vrtačka, pila, bruska apod.).
Plotovka je z hořlavého materiálu (třída D - s1) – tento materiál používejte vždy ve shodě s požárně bezpečnostními předpisy a dalšími stavebními normami, nejlépe po konzultaci s autorizovaným stavebním technikem nebo projektantem. 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
• Berte v úvahu vyšší hmotnost materiálu v porovnání se dřevem.
• Doporučujeme zhotovit nosný rám z kombinace betonu (sloupek) a železa (nosníky).
• Vzhledem k postupné degradaci dřeva sesycháním, kroucením, prohnutím atd., nedoporučujeme používat dřevo jako nosný rám. V případě použití dřeva jako nosného prvku, nelze garantovat zachování tvaru plotovky (neprohnutí se, nezkroucení).
• Doporučený směr instalace plotovky je svisle. Při instalaci v jiném směru je nutné adekvátně zmenšit vzdálenost nosníků.


NOSNÍKY
• Doporučené minimální rozměry:
HLINÍK - 60 x 20 x 2,5 mm, ŽELEZO - 40 x 20 x 1,5 mm.
• Montujte na výšku.
• Doporučujeme antikorozní povrchovou úpravu.
• Maximální přesahy od podélných nosníků u horní a spodní strany plotovek jsou 150 mm.
• Maximální rozestup mezi nosníky při svislé montáži je 600 mm.
• Maximální rozestup mezi nosníky při vodorovné montáži je 500 mm (příklad: plotovka o délce 1000 mm se při vodorovné montáži musí instalovat na minimálně 3 sloupky).

UCHYCENÍ PLOTOVKY
Doporučujeme kontrolovat/dodržovat směr pokládky plotovek, které jsou broušeny vždy jedním směrem, lze poznat značením tenkou rýhou na jedné boční straně plotovky,

SVISLÁ MONTÁŽ PLOTOVEK

PODÉLNÉ NOSNÍKY
• Doporučené minimální rozměry: zinkový profi l 40 × 60 × 1,5 mm, popřípadě 30 x 50 mm x 1,8 mm.
• Maximální přesahy od podélných nosníků u horní a spodní strany plotovek jsou 150 mm.
• Maximální rozestup mezi nosníky je 600 mm.
• Upevnění nosníků na kovový nebo betonový sloupek pomocí malé příchytky „L“

UCHYCENÍ PLOTOVKY
• K instalaci je možné použít libovolné nýty nebo nerezové šrouby.
• Otvor pro nýt nebo jiný spojovací materiál předvrtejte vždy o 1 mm větším otvorem (tepelná roztažnost).
• V případě uchycení plotovky o šířce 90 mm stačí použít jeden nýt nebo šroub, v případě plotovky o šířce 120 mm použijte vždy 2 nýty nebo šrouby.
• Dodržte odstup od hrany plotovky nejméně 20 mm.
• Mezi plotovkami nechávejte mezeru min. 1 až 2 mm (tepelná roztažnost).
• Mezi zděným (kovovým) sloupkem a první svislou plotovkou, ponechejte mezeru minimálně 3 mm.

DŮLEŽITÉ PRAVIDLO K INSTALACI
Plotovky jsou při výrobě kartáčovány a pro docílení jednotného vzhledu je nutné plotovky instalovat s přihlédnutím na technologickou drážku viz obrázek níže. Vždy dodržte pravidlo, všechny drážky při montáži vlevo nebo vpravo (svislá montáž), nahoře nebo dole (vodorovná montáž).

VODOROVNÁ MONTÁŽ PLOTOVEK
• Plotovky při vodorovné montáži musí být instalovány na svislé sloupky (nosníky) každých 500 mm (prohyb) 
• Upevnění plotovek na kovový nebo betonový sloupek pomocí velké příchytky  „L“

UCHYCENÍ PLOTOVKY
• K instalaci je možné použít libovolné nýty nebo nerezové šrouby.
• Otvor pro nýt nebo jiný spojovací materiál předvrtejte vždy o 1 mm větším otvorem (tepelná roztažnost).
• V případě uchycení plotovky o šířce 90 mm stačí použít jeden nýt nebo šroub, v případě plotovky o šířce 120 mm použijte vždy 2 nýty nebo šrouby.
• Mezi plotovkami nechávejte mezeru min. 1 až 2 mm (tepelná roztažnost).
• Mezi zděným (kovovým) sloupkem a každou vodorovnou plotovkou, ponechejte mezeru minimálně 3 mm.

DŮLEŽITÉ PRAVIDLO K INSTALACI
Plotovky jsou při výrobě kartáčovány a pro docílení jednotného vzhledu je nutné plotovky instalovat s přihlédnutím na technologickou drážku viz obrázek níže. Vždy dodržte pravidlo, všechny drážky při montáži vlevo nebo vpravo (svislá montáž), nahoře nebo dole (vodorovná montáž).